VÆRDIER

Værdier, som vi orienterer os ud fra

 • Vi værdsætter et fællesskab, hvor der er plads til alle og plads til at være på vej.
 • Vi tror, at fællesskab i smågrupper er livsforvandlende.
 • Vi tror, at det enkelte menneskes betydning for Gud udtrykkes gennem menighedens aktive og kærlige omsorg for dets fysiske, sociale og åndelige velfærd.
 • Vi bekender troen på Gud som Skaberen gennem aktiv omsorg for nødlidende og bevidst ansvarlighed overfor naturen.
 • Vi søger at tilbede Gud, ved at troen på Jesus integreres i alle livets forhold.
 • Vi søger at være en kirke, hvor bøn er central i alt, hvad vi gør.
 • Vi søger at fremme en gudstjeneste med en kvalitet, der engagerer personligt og inspirerer både følelsen og fornuften.
 • Vi tror, at Bibelen er grundlaget for oplæringen af mennesker i alle aldre i en vandring mod at ligne Jesus.
 • Vi tror, at det at ligne Jesus kommer til udtryk i en helhjertet tilbedende og tjenende livsstil.
 • Vi betragter os selv som Guds forvaltere af tid, evner og ressourcer.
 • Vi tror, at hele menighedens brug af nådegaver i fællesskabet fører til glæde og vækst.