GUDSTJENESTEN

Gudstjenesten i Greve Frikirke

Gudstjenesten er det ugentlige mødested for børn, unge og voksne. Det er et levende og glad fællesskab for alle – med Gud og med hinanden.
Vi kommer til gudstjeneste for at tilbede Gud og finde hjælp og mening i hverdagen og vore relationer. Gudstjenesten skal inspirere tanke og følelse og lede til en livsstil og handlinger, der ærer Gud og fremmer det gode liv.

En halv time inde i gudstjenesten går børnene ud til børnekirke, hvor de hører historier, løser opgaver, tegner og leger.

Familiegudstjenesten
Familie-gudstjenesten er den almindelige gudstjeneste med et varieret indhold for både børn og voksne. Lovsangsgruppen spiller lovsange, enkelte salmer og børnesange. Til forkyndelsen hører også børnehistorien, som formidles gennem fortælling, dukker eller drama. Familiegudstjenesten kan også være en anledning til at præsentere et projekt, en menighedsaktivitet eller lytte til et vidnesbyrd. På den måde får vi indblik i hinandens liv og menighedens mange aktiviteter, så vi kan bede for hinanden og støtte.

Aftengudstjenesten
Første søndag i hver måned holder vi en kortere aftensgudstjeneste. Efter gudstjenesten spiser vi sammen og bringer lidt med til en fælles buffét.

Fokusgudstjenesten
Gudstjenesten tilrettelægges med et bevidst fokus. Det kan være lovsang, børnegudstjeneste, fastelavn, mission, en sansegudstjeneste, forbøn m.m.

Gudstjenestens enkelte dele

Hvorfor gør man sådan? Gudstjeneste består grundlæggende af fire dele: Samling, ordet, fællesskab og udsendelse, som hver tjener deres formål.

Samling
Ved gudstjenesten er Gud værten, som kalder os sammen. Derfor kommer vi med forventning til, hvad han har at sige til os. Vores respons på Guds invitation er lovsang og bøn. Derfor indledes gudstjenesten med en række lovsange.

Lovsange har ofte form som bønner, hvor vi lovpriser Gud for den, han er: Vores konge, frelser, tryghed osv. Lovsang kan også have karakter af bekendelse, hvor vi beder om tilgivelse og giver slip på det, som vi føler ellers kan komme til stå mellem os og Gud. Vi siger også tak til Gud gennem sang og bøn for hans kærlighed og gode gaver. Takkebønnen udtrykkes ofte i en kort sætning, så mange får mulighed for at sige tak for en enkelt ting.

Under bøn og lovsang er den enkelte fri til at sidde eller stå, lukke øjnene, folde eller løfte hænderne – gøre bruge af den form, som bedst engagerer.

Ordet
Prædikenen tager udgangspunkt i Bibelen. Den indledes med bøn om et åbent hjerte og i tillid til at Gud stadig taler. Vi lytter for at forstå det Gud siger til os i dag i lyset af det, som blev sagt for mange år siden. Formålet er, at vi alle indretter vore liv på en måde, der afspejler bibelske overbevisninger. Bibelens ord udtrykkes også gennem mange salmer og sange, og trosbekendelsen er også et udtryk for hele kirkens fælles overbevisning.

Fællesskab
Nadveren er et måltid med en stærk fællesskabsfølelse. Brødet og vinen (druesaft) skal minde os om Jesu legeme og blod, og at han ofrede sit liv for at frelse os. Og når vi spiser, bliver vi sammenspiste på den gode måde. Brødet symboliserer både Jesu legeme og menigheden. Vinen symboliserer kærlighed og tilgivelse, som vi modtager fra Jesus og giver videre til hinanden.  Nadveren er for dem, som ønsker at være en del af fællesskabet, og er både for børn og voksne. I Greve Frikirke fejrer nadver ca. to gange om måneden, men hver søndag skal der være tid til fællesskab.

Fællesskabet kommer bl.a. til udtryk i bøn. Bøn er samtale med Gud og derfor vigtig for erfaringen af et personligt forhold til Jesus. Nogle gange er det præsten, der beder. Andre gange inviteres menigheden til at bede højt – det vi kalder fællesbøn eller fri bøn.

Forbøn er bøn for hinanden og for verden. Forbønnen kan være for enkeltpersoner, nye livssituationer, noget der er svært. Den kan også inddrage generelle nyheder: Sultkatastrofer, samfundsforhold osv.

Vi oplever også fællesskabet, når vi deler vore tanker, livshistorier eller vidnesbyrd med hinanden. Et vidnesbyrd er en personlig fortælling, hvormed vi ønsker at ære Gud. Når vi hører om andres oplevelser og erfaringer af Gud, bliver vi inspireret til at være opmærksomme på Gud i hverdagen. Den svære fortælling hører også med. Når andre holder fast ved troen gennem svære tider, opmuntres vi til det samme, og vi opdager, at vi ikke er alene om at møde modgang.

Udsendelse
Mission betyder udsendelse, og gudstjenesten slutter med at vi sendes ud for at give det lys og den kærlighed videre, som vi har modtaget.  Under den afsluttende sang indsamles en gave til kirkens mission. Under velsignelsen rejser vi os op. Velsignelsen er ord fra Bibelen, der indeholder Guds løfte om at være hos os med sin hjælp og styrke i ugen, som kommer.