Pinse på Herrens Mark

Pinseplakat2016

Gennem de sidste 14 år har kirkerne i Greve og Solrød Kommuner i fællesskab forberedt og afviklet en friluftsgudstjeneste med et tema, der har samlet både gudstjeneste med sang, musik, tekster og andre indslag og de aktiviteter, hvormed de enkelte sogne har givet deres bidrag til at føre dagen til en festlig oplevelse for alle aldersgrupper.
For 2016 har vi valgt at bevæge os op på de bibelske bjerge for at få overblik og inspiration til at være kirke og menighed nede på jorden. I bibelen er bjerget det sted, hvor Gud møder mennesker og derefter sender dem ned til den verden, hvor livet leves, kampe kæmpes og kærligheden må stå sin prøve. Dog sendes vi aldrig alene; Guds Hellige Ånd fører og følger os både over bjerge og gennem dale. Fra pinsens festlige højdepunkt samler, løfter og sender Gud sin menighed ud i livets almindelige hverdag, for at det glædelige budskab må bliver delt og spredt blandt alle folk.