Missions- og høstgudstjeneste

Indsamling af gave til Verdensmissionsfonden.
Nadver

X