Gudstjeneste

Med deltagelse af præster og ledere på distriktet, som samles to dage forud for distriktsstævnet.
Nadver