Gudstjeneste

Tema: Den gode samtale
Tekst: Matt 5:13-16 / Kol 4:1-6