Gudstjeneste

Rich and Joyce Swingle kommer fra New York og formidler evangeliet gennem drama og forkyndelse.