Gigtgruppe

Udflugt til Karlstrup Kalkgrav og Korporalskroen