Evangelisk Alliances bedemøde

Velkommen til en halv time med bibelrefleksion og bøn.

Teksterne til bedeugen finder du her. Dag 1 svarer til søndag d. 10. januar og så fremdeles.