Café Pusterummet

Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og samtale. 20 kr. pr. måned.