Skærtorsdagsfejring

Vi spiser et påskemåltid sammen. Vi skal smage på urter, læse i Bibelen, dele nadveren og derved mindes Jesu død for os. Pris: 50 kr for voksne / 20 kr. for børn. Tilmelding på liste i kirken på facebook eller kontakt på hjemmesiden.