Påske- og missionsgudstjeneste

Indsamling af missionsgave til Verdensmissionsfonden i Nazaræerens Kirke.
Nadver.

X