Påske- og missionsgudstjeneste

Der vil være en særlig indsamling til mission (World Mission Fond)
Tekst: Markus 16:1-8
Nadver