Børnegudstjeneste

Barnevelsignelse for Johannes Ingebrigtsen
Tekst: Matt. 8:23-27
Tema: Livets hav