Familiebrunch

Vi nyder en lækker brunch, lærer nye børnesange og hører bibelhistorier. Mens børnene leger, er der oplæg for forældre og samtale om det at være børnefamilie.
Det koster 25 kr. pr. familie.
Tilmelding senest torsdag d. 30. september til Kaj Ove Bollerup på 5192 5016 el. kob@nazarene.dk.