Dialogmøde med Jay Sunberg

Formålsdreven omsorg – hvordan vi kan møde mennesker og deres behov.

“Intentionel omsorg” er en af 7 grundlæggende kendetegn for Nazaræerens Kirke. Er omsorg (compassion) et tilvalg i kirkens tjeneste, eller hører det med i definitionen på en discipel og efterfølger af Jesus. Hvordan kan kirken praktisere omsorg i en skandinavisk sammenhæng, hvor velfærden er et politisk sikret kommunalt anliggende.

Jay kommer med et oplæg, og leder samtalen under kaffen.

Enhver er hjertelig velkommen.