Distriktsstævne – aftenmøde

Generalsuperintendent i Nazaræerens Kirke, Dr. David Graves taler. Efter mødet er der hygge omkring kaffebordet.

X