Greve Frikirkes forholdsregler i forhold Coronavirus

Kære menighed

Menighedsrådet mødtes i går på messenger for at forholde os til regeringens henstilling om at undgå at møde fysisk i større fællesskaber.

Vi har besluttet, at vi foreløbig frem til 1. april indstiller alle mødeaktiviteter i kirken og i kirkeligt regí. Det gør vi i respekt for regeringens opfordring og af hensyn til de borgere, som er mest sårbare overfor coronavirus.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke indstiller vores kirkelige aktivitet, men den næste tid skal vi prøve at være kirke på en anden måde. Gud har en vej alle steder, og vi må stole på, at vi også den næste tid skal få lov til at udføre “gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i” (Efeserne 2:10). Der er sagt og skrevet en del om det positive, som kan vokse ud af en svær situation, hvor vi må bryde med vores rutiner-handlinger og vanetænkning. Lad os sammen være opmærksomme på, hvad Gud taler til os om gennem alt det, der sker lige nu. HVORDAN SKAL VI VÆRE KIRKE DEN NÆSTE TID? Det er jo egentlig også det, som fastetiden handler om, at vi standser op og søger Gud for at blive bedre til at leve et liv, der udtrykker kærlighed til Ham og til medmennesket. Nu er hele Danmark sat på faste – vi skal vise mådehold i forhold til vores almindelige adfærd for at finde nye veje.

Overvej følgende:

1) Når der er krise og de ellers så faste støttepunkter vakler, så gribes mennesket af frygt og afmagt. Mon ikke hamstring i butikkerne er bare ét eksempel på, hvordan der handles (nogle gange irrationelt) for at skabe en form for tryghed og sikkerhed. Som kristne står vi på et trygt fundament af håb og lys, som vi må give videre.

2) Vær opmærksom på sårbare mennesker i vores fællesskab, i nabolaget eller i bekendtskabskredsen, som er ensomme eller som har brug for at der bliver købt ind. Er der behov for det, så vil jeg gerne koordinere, at der kan blive købt ind og stillet varer på trappen, som kan afregnes på mobile-pay eller anden vis.

3) Det virker fint at mødes i mindre grupper – fire til fem personer – på fx. messenger og læse i bibelen sammen og bede sammen.

4) Nazaræerens Kirke har udgivet en 40 dages inspiration til fastetiden. Jeg har tidligere sendt linket til jer og gør det igen. I can vælge at læse teksten, men den kan også høres som en potcast, som tager ca.10 minutter hver dag. Der er bibellæsning, inspiration, spørgsmål til eftertanke og bøn. Der henvises også til andre gode bibeltekster, som uddyber emnet. Klik på eller kopier følgende link ind i jeres browser: https://mailchi.mp/6c20a1209acf/eurasia-region-invites-global-church-for-lent-journey?e=bd7c1bcf7e

5) Dette er også en anledning til at sætte fokus på vores “medvandrings-samtaler”. Tag tid til en jævnlig kontakt med din “medvandrer” og har du endnu ikke fundet én, så overvej muligheden. I det hele taget vil vi fra menighedsrådet opmuntre til at kikke rundt i fællesskabet og have en daglig kontakt med nogen i menigheden, og selvfølgelig være særlig opmærksomme på dem, som sidder alene.

Det er vores bøn, at den følgende tid ikke bare blive en tid, hvor alt bliver sat på pause, indtil vi kan vende tilbage til rutinerne. Må det blive en tid, hvor vi bliver opmærksom på både de gamle stier og nye veje. »Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit forråd.« (Matt. 13:52).

Menighedsrådet / Greve Frikirke

X