Gospelgudstjeneste søndag d. 10. november kl. 10:30

Greve Gospel Singers under ledelse af Sarah Moshage synger ved gospelgudstjenesten.
Tale ved Kaj Ove Bollerup.
Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggelig samvær.
Enhver er hjertelig velkommen.

X