Distriktsstævne 13.-14. marts

Velkommen til stævnedage for Distrikt Skandinavien

Dialogmøde med Jay Sunberg
Tirsdag d. 13. marts kl. 19:30 i Greve Frikirke

Formålsdreven omsorg – hvordan vi kan møde mennesker og deres behov.

“Intentionel omsorg” er en af 7 grundlæggende kendetegn for Nazaræerens Kirke. Er omsorg (compassion) et tilvalg i kirkens tjeneste, eller hører det med i definitionen på en discipel og efterfølger af Jesus? Hvordan kan kirken praktisere omsorg i en skandinavisk sammenhæng, hvor velfærden er et politisk sikret kommunalt anliggende.

Jay, som er leder for Nazaræerens Kirke i Centraleuropa kommer med et oplæg og leder samtalen under kaffen.

Distriktsstævne
Onsdag d. 14. marts kl. 18:00

Stævnet i år ledes af generalsuperintendent Dr. Eugénio R. Duarte, som oprindelig kommer fra Kap Verde. Blandt gæsterne er også Arthur Snijders (regionalleder for Eurasia) og Jay Sunberg (leder for Central Europa) samt repræsentanter og delegerede fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Kom og vær med, når vi tilbeder, lytter til beretninger fra kirkens arbejde og vælger råd og ledere for det kommende år.

18:00: Middag
19:00: Distriktsstævne

X