GPS

Formålet med gruppen er at opleve og udnytte de muligheder, som en lille gruppe giver for at skabe et fortroligt, omsorgsfuldt og udviklende kristent fællesskab, der hjælper os til at navigere rundt i livet.

G for grill understreger betydningen af tid til fællesskab – spise sammen eller ”tage ud” sammen. P for pensel handler om at løse nogle opgaver, som bliver til glæde for nogen udenfor gruppen. S står for studium. For tiden læser vi Lukas-evangeliet sammen og snakker om, hvad det betyder for os i dag.

Vi mødes hver tirsdag på skift i hjemmene fra kl. 19:00 til ca. 21:00.

Kontakt: Aron Schytt, mobil 20675120